Трошкови незапослености међу младима арапске земље 40 милијарди долара годишње - бизнис-залив