Савез Арапских Адвоката

Делује у интересу арапске нације да остваре своје националне циљеве олакша контакте између арапским правника очување и развој законодавне и судске језика осигура слободу правника у раду и независност судија дозволи свих арапских адвоката у случајевима и у било које арапске земље ускладити услове адвокатске коморе увођење и усклађивање односа са међународним правним организацијама опоравак проучавање муслиманског права као основа за закон промоцију и заштиту људских права да се упознају са релевантним НВО у нашем каталогу се упознају са УН ступање на овај догађај кликните да помогне да се бори са сиромаштвомБесплатно.